Αναστολή Λειτουργίας Γυμναστηρίου

Αγαπητά μας μέλη,

Μετά λύπης μας, σας ανακοινώνουμε ότι αναστέλλουμε τις δραστηριότητες του γυμναστηρίου μας για μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο θα σας ανακοινώσουμε τις προσεχείς μέρες. Ο λόγος είναι ότι ενώ - όπως πολύ καλά γνωρίζετε - οι εγκαταστάσεις μας είναι καθ’ όλα κατάλληλες και ασφαλείς σε ότι αφορά στην πυρασφάλεια, στο υγειονομικό και ηλεκτρομηχανολογικό κομμάτι, και ενώ προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά (πυροσβεστική, υγειονομείο, ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία) τα οποία θα μας εξασφάλιζαν την καταλληλότητα και στα χαρτιά, αυτό δεν κατέστη δυνατό διότι οι πιο πάνω οι υπηρεσίες αδυνατούσαν να προβούν στον ενδεδειγμένο έλεγχο λόγω του ότι πρώτα έπρεπε να εξασφαλιστεί η πολεοδομική άδεια του κτηρίου.

Ενώ έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά σχέδια και αιτήσεις στη πολεοδομία, αυτή δεν έχει εκδοθεί λόγω του ότι η διαδικασία αυτή όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πολύ χρονοβόρα. Επιπρόσθετα, τον τελευταίο χρόνο το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο για όλη την Αθηένου είναι υπό αναθεώρηση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οτιδήποτε σχετίζεται με τα πολεοδομικά έχει παγοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η διαδικασία που είχαμε ξεκινήσει να ολοκληρωθεί.

Ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περαιτέρω. Έχουμε επικοινωνήσει με τις αρχές για να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους και είμαστε στην αναμονή. Εξαιτίας των πιο πάνω ο ΚΟΑ μας έχει επιβάλει την αναστολή της λειτουργίας του γυμναστηρίου μας μέχρι να αποκτηθούν τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά.

Οι συνδρομές σας θα ισχύσουν με την επανέναρξη της λειτουργίας μας…και θα φροντίσουμε να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό…!